Zpět na seznam příspěvků

Zlomeniny distálního femuru u dětí

Zlomeniny a epifyzeolýzy distálního femuru u dětí :


I. suprakondylické metafyzární zlomeniny

 • jsou poměrně vzácné, protože při velkém násilí, při kterém vznikají dochází spíše k separaci epifýzy

Klasifikace:

 • nedislokované / dislokované
 • kompresivní
 • typu vrbového proutku

Terapie :

 • u dislokovaných zlomenin je obtížná repozice a retence úlomků
 • repozice se provádí ve flexi kolene:
  • je- li uspokojivé postavení fragmentů a jsou- li stabilní, možno přiložit sádrovou spiku v semiflexi kolene
  • u nestabilních fragmentů – sádrová spika v 90° flexi na 2–3 týdny, po té přesádrování se zmenšenou flexí
  • u nedostatečné repozice nutná otevřená repozice a osteosyntésa dlahou, je-li linie lomu blízko růstové chrupavce – vhodná fixace transfyzárně dvěma zkříženými K dráty (adaptační osteosyntésa, nutno doplnit sádrovou imobilizací na 6 týdnů )

II. Poranění distální epifýzy femuru

 • je vzácné
 • sekundární epifyzární jádro distálního femuru bývá obvykle jako jediné patrné již při porodu
 • distální růstová chrupavka femuru je největší v těle, má největší růstovou potenci

  ( 70% růstu femuru )

Etiologie

historický vývoj: dříve hyperextenční mechanismus ( při vyskakování na vůz se noha dostala mezi loukotě kola a hyperextensí došlo k ventrální separaci distální fýzy často s fatálními důsledky ) dnes: nepřímý mechanismus při fotbale, direktní mechanismus při dopravních nehodách – high energy injuries – v rámci těžkých intraartikulárních tříštivých zlomenin

 • porodní epifyzeolýzy
 • dle S – H klasifikace nejč. separace II. typu s laterální či mediální dislokací epifýzy
 • u novorozenců a kojenců I. typ, s dorsální dislokací epifýzy

Diagnostika :

 • anamnéza a mechanismus úrazu
 • klinika: nemožnost chůze, edematósní prosáknutí měkkých tkání a výpotek v koleni
 • RTG:
  • ap a laterální projekce
  • šikmé projekce – v případě, kdy je obtížné diferencovat metafyzární suprakondylickou zlomeninu od epifyzární separace
  • v případě, kdy není patrná lomná linie, ani separace fýzy, je vhodné doplnit o držené snímky

   ( stress test v abdukci berce )

Terapie :

epifyzární separace novorozenců a malých dětí :

 • konzervativní postupu – manuální repozice, fixace v sádrové spice, či vertikální náplasťové trakci

nedislokované separace a zlomeniny vč. intraartikulárních zlomenin SH III., IV. typu

 • konzervativně : sádrový obvaz od prstů vysoko k tříslu na 3– 5 týdnů

dislokované epifyzární separace I. a II. typu

 • začíná se konzervativně, repozice v narkose pod rtg zesilovačem :
 • v případě exaktní repozice je vhodná fixace percutáně zavedenými K dráty
 • při neuspokojivé korekci dislokace – operativa :
  • osteosyntésa spongiosnímy šrouby horizontálně v metafýze při velkém Thurston – Hollandově trojúhelníku, kde to není možné fixujeme fragment transfyzárně K dráty a doplňujeme sádrovou fixaci

dislokované epifyzární zlomeniny III. a IV. typu

 • primárně indikovaná operace

komplikace :

 • viz výše , + poruchy růstu : angulace a zkrácení v důsledku kostního můstku

  ( nutnost dispenzarizace min. l rok )

Zpět na seznam příspěvků

Dále by Vás mohlo zajímat:

 • Coxa vara adolescentium

  syn. epifyzeolysis capitis femoris juvenilis non traumatica Coxa vara adolescentium je závažné ortopedické onemocnění v období akcelerace skeletálního růstu. Kvůli hormonálním dysbalancím dochází k…
 • Zlomeniny distálního femuru u dětí

  Zlomeniny a epifyzeolýzy distálního femuru u dětí : I. suprakondylické metafyzární zlomeniny jsou poměrně vzácné, protože při velkém násilí, při kterém vznikají dochází spíše k separaci…
 • Poranění při autonehodách

  Poranění při autonehodách o palubní desku se nazývají též dashboard injury. Příčiny Vzniká nárazem končetiny ohnuté v kolenním kloubu o palubní desku. Často je součástí polytraumatu a sdružených…
 • Léčba sportovních úrazů přední části stehna

  Při léčbě naraženin a natažení svalů přední částí stehna je možné užít následující schéma. Lehký stupeň Klinický obraz: často si nevybaví okamžik, kdy k úrazu došlo obvykle se potíže dostaví…
 • Vrozené ortopedické vady

  jsou takové, se kterými se dítě rodí, i když nejsou zjistitelné při porodu vývojovou kyčelní dysplázii zjišťujeme do 3. měsíce po narození, neurogenní pes eguinovarus až v 10. roce života …