Přeskočit na obsah
Home » Zlomeniny distálního femuru u dětí

Zlomeniny distálního femuru u dětí

Zlomeniny a epifyzeolýzy distálního femuru u dětí :


I. suprakondylické metafyzární zlomeniny

 • jsou poměrně vzácné, protože při velkém násilí, při kterém vznikají dochází spíše k separaci epifýzy

Klasifikace:

 • nedislokované / dislokované
 • kompresivní
 • typu vrbového proutku

Terapie :

 • u dislokovaných zlomenin je obtížná repozice a retence úlomků
 • repozice se provádí ve flexi kolene:
  • je- li uspokojivé postavení fragmentů a jsou- li stabilní, možno přiložit sádrovou spiku v semiflexi kolene
  • u nestabilních fragmentů – sádrová spika v 90° flexi na 2–3 týdny, po té přesádrování se zmenšenou flexí
  • u nedostatečné repozice nutná otevřená repozice a osteosyntésa dlahou, je-li linie lomu blízko růstové chrupavce – vhodná fixace transfyzárně dvěma zkříženými K dráty (adaptační osteosyntésa, nutno doplnit sádrovou imobilizací na 6 týdnů )

II. Poranění distální epifýzy femuru

 • je vzácné
 • sekundární epifyzární jádro distálního femuru bývá obvykle jako jediné patrné již při porodu
 • distální růstová chrupavka femuru je největší v těle, má největší růstovou potenci( 70% růstu femuru )

Etiologie

historický vývoj: dříve hyperextenční mechanismus ( při vyskakování na vůz se noha dostala mezi loukotě kola a hyperextensí došlo k ventrální separaci distální fýzy často s fatálními důsledky ) dnes: nepřímý mechanismus při fotbale, direktní mechanismus při dopravních nehodách – high energy injuries – v rámci těžkých intraartikulárních tříštivých zlomenin

 • porodní epifyzeolýzy
 • dle S – H klasifikace nejč. separace II. typu s laterální či mediální dislokací epifýzy
 • u novorozenců a kojenců I. typ, s dorsální dislokací epifýzy

Diagnostika :

 • anamnéza a mechanismus úrazu
 • klinika: nemožnost chůze, edematósní prosáknutí měkkých tkání a výpotek v koleni
 • RTG:
  • ap a laterální projekce
  • šikmé projekce – v případě, kdy je obtížné diferencovat metafyzární suprakondylickou zlomeninu od epifyzární separace
  • v případě, kdy není patrná lomná linie, ani separace fýzy, je vhodné doplnit o držené snímky( stress test v abdukci berce )

Terapie :

epifyzární separace novorozenců a malých dětí :

 • konzervativní postupu – manuální repozice, fixace v sádrové spice, či vertikální náplasťové trakci

nedislokované separace a zlomeniny vč. intraartikulárních zlomenin SH III., IV. typu

 • konzervativně : sádrový obvaz od prstů vysoko k tříslu na 3– 5 týdnů

dislokované epifyzární separace I. a II. typu

 • začíná se konzervativně, repozice v narkose pod rtg zesilovačem :
 • v případě exaktní repozice je vhodná fixace percutáně zavedenými K dráty
 • při neuspokojivé korekci dislokace – operativa :
  • osteosyntésa spongiosnímy šrouby horizontálně v metafýze při velkém Thurston – Hollandově trojúhelníku, kde to není možné fixujeme fragment transfyzárně K dráty a doplňujeme sádrovou fixaci

dislokované epifyzární zlomeniny III. a IV. typu

 • primárně indikovaná operace

komplikace :

 • viz výše , + poruchy růstu : angulace a zkrácení v důsledku kostního můstku( nutnost dispenzarizace min. l rok )

Zpět na seznam příspěvků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *