Přeskočit na obsah
Home » Zlomeniny distálního femuru

Zlomeniny distálního femuru

Etiologie:

2 skupiny :

1. old ladies fractures

zlomeniny vysokého věku, v důsledku malého násilí ( nejč. po běžném pádě ) ve výrazně osteoporotickém terénu ( obtížné zajištění stability v porotickém terénu ) převážně extraartikulární

2. young men fractures

důsledek high energy injuries – pády z výšky, dopravní nehody ( součást „dash boad injuries“ ) často součástí polytraumatismu či sdruženého poranění, převážně intraartikulární ( stabilní fixace tříštivých zlomenin je velmi náročná )

zlomenina distálního femuru

AO klasifikace

typ A : extraartikulární zlomeniny

 • A1 – jednoduché extraartikulární zlomeniny
 • A2 – extraartikulární zlomeniny s metafyzárním klínem
 • A3 – komplexní extraartikulární zlomeniny, metafyzární kominuce

typ B : částečně intraartikulární zlomeniny

 • B1 – postihující laterální kondyl
 • B2 – postihující mediální kondyl
 • B3 – frontální ( Hofova zlomenina – unikondylární dorsální )

typ C : intraartikulární

 • C1 – jednoduchá meta – epifyzární zlomenina ( bikondylární Y )
 • C2 – jednoduchá kloubní, tříštivá metafyzární zlomenina
 • C3 – artikulární tříštivá

Klinický obraz:

 • bolestivost, functio laesa, …
 • hematom v podkolení, hemarthros, …
 • deformita : proximální fragment se dislokuje mediálně tahem adduktorůdistální fragment dorsálně tahem m. gastrocnemius

Diagnostika:

 • anamnésa, a úrazový mechanismus
 • klinické vyšetření, vč. periferie
 • rtg: koleno ve dvou projekcích, kyčel, či pánev

Terapie :

operační techniky osteosytézy distálního femuru

konzervativní :

 • zcela výjimečně u nedislokovaných zlomenin

operační :

 • v podstatě vždy
 • je vhodné obecně pohlížet na tyto zlomeniny jako na intraartikulární – tedy důraz na anatomickou repozici, především kloubních ploch, osově správné postavení a stabilizace umožňující časnou funkční terapii

suprakondylická zlomenina :

 • zajištěné hřebování ( ante, či retrogradní )
 • rovná dlaha
 • anatomické dlahování fy. Waldemar Link
 • kondylární dlaha
 • dynamický kondylálrní šroub DCS

monokondylární zlomenina

 • tahové šrouby, podpěrná dlaha ( umožní časnou mobilizaci, vhodné je zavést tahové šrouby dlahou, pokud je to možné )
 • Linkova anatomická dlaha ( diferencovaná na levou a pravou stranu ), event. subcutáně zaváděná, event. monokortikálně stabilizované titanové dlahy se závitem v dlaze, z kožních miniincisí )
 • z předu zavedené šrouby na Hofovu zlomeninu

bikondylární zlomeniny:

 • stabilizace adaptovaného kondylárního masivu l či 2 tahovými šrouby a kondylární dlaha,
 • event. dynamický kondylární šroub po exaktní repozici (distální šrouby v dlaze možno zavést jako tahové – spongiosní, ostatní kortikální, zavedné excentricky dle potřeby )

otevřené zlomeniny , či zlomeniny s výraznou devastací měkkých tkání :

 • zevní fixace

Poznámky:

 • předpokladem použití intramedulárního zahřebování je možnost uspokojivé, zavřené repozice
 • i u zlomenin typu C se nejprve zreponují kondyly ( adaptace kondylárního masivu sešroubováním ), doreponuje se kondylární komplex a diafýza , následuje osteosyntésa zahřebováním či 95° kondylární dlahou , či DCS
 • přístup obvykle laterální, možno i mediální či kombinace

Operační techniky:

Kondylární dlaha:

 • laterální kožní incise – začíná ve výši kloubní štěrbiny, 2cm laterálně od pately , přechází proximálněna zevní stranu stehna , intermuskulárním septem na zadní straně m. vastus lateralis
 • zreponovanou zlomeninu dle potřeby. fixovat přechodně dráty, či spongiosnímy šrouby , které možnoponechat , tak aby nebránily zaváděné dlaze
 • otvor pro čepel dlahy perforujeme asi l,5 cm od kloubní plochy, ve středu horní poloviny výškykondylu , čepel zavádíme rovnoběžně s kloubní plochou

Retrogradní hřebování:

 • IMSC Howmedica
 • transligamentosní přístup interkondylickou fosou
 • retrográdní hřebování je vhodné pro ošetření periprotetických zlomenin
 • nerovnosti kloubních povrchů lze diagnostikovat a částečně sanovat arthroscopickým ošetřením

Komplikace :

 • poranění a. poplitea a n. tibialis dislokovaným periferením fragmentem
 • posttraumatická arthrosa
 • omezená hybnost v koleni v důsledku poškození kloubního pouzdra a svalových kontraktur

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *