Zpět na seznam příspěvků

Vrozené ortopedické vady

 • jsou takové, se kterými se dítě rodí, i když nejsou zjistitelné při porodu
 • vývojovou kyčelní dysplázii zjišťujeme do 3. měsíce po narození, neurogenní pes eguinovarus až v 10. roce života
 • úchylky můžeme rozdělovat ve smyslu + (hyperplázie) a ve smyslu – (aplazie, ageneze)
 • příčiny jsou exogenní a endogenní, většinou jde o poruchu embryonálního vý­voje
aplasia radii congenita

Etiologie:

 • endogenní
  • vedou k dědičným, primárním nebo také idiopatickým změnám
  • změny na genech nebo chromozomech
  • patří sem chondrodystrofie, kleidokraniální syndrom
 • exogenní
  • všechny příčiny, které porušují látkovou přeměnu plodu nebo plod poškozují
  • dochází spíše k opožděnému vývoji orgánů
  • nedostatek kyslíku, stáří matky, otrava medikamenty, působení RTG a ionizujícího záření, virové infekce, DM, mechanické noxy

Klasifikace:

 • vady atypické
  • Ombrédanova choroba
   • nemoc amniová, vředová
   • získaná během intrauterinního života
   • považovaná za následek amniotických srůstů / následek vředů způsobených virovou infekcí přenesenou na plod
   • (semi)cirkulární zářezy na končetinách, které jsou různě hluboké → až amputace distální končetiny
  • Arthrogryposis universalis congenita
   • projevuje se ztuhnutím kloubů končetin
   • postihuje hlavně kyčle, kolena, zápěstí a klouby nohy
   • ztuhlost je způsobena změnami svalů
   • klinicky rozlišujeme typ flekční a extenční
   • Tp:
    • konzervativní – cvičení, polohování, uvolnění kloubů, zlepšení svalové síly
    • operační – šlachové transfery
 • vady atrofické
  • na HK:
   • Aplasia radii congenita
    • vrozený nevývin kosti vřetenní
    • v ½ případů je oboustranná
    • ulna bývá kratší, silněji zakřivená konkavitou radiálněji a ruka je v těžkém varózním postavení
    • Tp: v útlém věku cvičení, koncem 3. roku lze prodloužit flexor a extenzor carpi radialis; ve věku kolem 8.roku se dělají operace na kloubech, korekční osteotomie ulny
   • Synostosis radioulnaris congenita
    • vrozený srůst proximálního konce radia a ulny
    • supinace není možná nebo je značně omezena
    • operační terapie nemá dobré výsledky
   • Madelungova deformita
    • bajonetovité nasedání ruky na předloktí, způsobené volárním ohnutím a zkrácením distálního konce radia
    • může nastat po některých frakturách a epifyzeolýzách distálního konce radia
  • na DK:
   • Aplasia femoris congenita
    • vrozený nevývin femuru (nejtěžší = úplné chybění)
    • postihuje častěji proximální konec
    • Tp : vhodná protéza nebo přístroj
   • Coxa vara congenita
    • kolodyafyzární úhel se blíží 90 stupňů a postupně se zhoršuje
    • puberta tento obraz zhoršuje
    • nemocní kulhají, nacházíme + Trendelenburgův příznak
    • pohyby jsou omezené, zkrácení DK dosahuje 6–10 cm
    • Tp: korekční osteotomie
   • Aplasia tibiae congenita
    • tibie chybí úplně nebo částečně
    • koleno je obvykle ve značné flexi, noha v těžkém varózním postavení
   • Pseudoartrosis tibiae congenita
    • proximální a distální konec tibie se ve střední třetině konicky zužují a končí slepě v různé vzdálenosti od sebe
    • klinicky je velké zakřivení bérce, patologická pohyblivost
    • Tp: operační
   • Pseudoartrosis femoris congenita
    • proximální část femuru je hypoplastická nebo plastická
    • bývá přítomna dysplazie fibuly
    • klasifikujeme dle Pappase na 4 typy
     • typ I – femur kompletně chybí, aplasie acetabula
     • typ II – chybí hlavice femuru, zkrácení femuru o 70–90 %
     • typ III – není spojení mezi hlavicí a dialýzou, zkrácení femuru o 45–80 %
     • typ IV – hlavice a diafýza femuru je spojena chrupavkou a nepravidelnými osifikacemi, zkrácení lemuru o 40–60%
    • Tp: protetické pomůcky, operace
   • Aplasia fibulae congenita
    • defekt fibuly může být částečný nebo úplný
 • Vrozené vady prstů
  • Adaktylie – chybí všechny prsty
  • Brachydaktylie – zkrácení prstů
  • Oligodaktylie – vyvinutí menšího počtu prstů
  • Brachyfalangie – zkrácení článků
  • Polydaktylie – přespočetné prsty
  • Syndaktylie – dědičný srůst prstů III.stupně
  • Klinodaktylie – dědičné uchýlení některého z článků stranou
  • Kamptodaktylie – flekční kontraktura malíku
  • vady hypertrofické
   • jsou poměrně vzácné, mohou postihovat jeden prst, celou nohu, více prstů
  • vady numerické
   • patří sem přespočetné kůstky
    • os acromiale – při hrotu akromia
    • os centrále carpi – mezi proc. styloideus ulnae a os triquetrum
    • os trigonum – při zadním výběžku talu
    • fabella – sezamská kůstka ve fibulární hlavě m. gastrocnaemius
 • vrozené skrčeniny
  • Torticollis muskularis congenitus
   • způsobena zkrácením kývače na jedné straně
   • projeví se kolem 2. týdne po narození
   • podstatou je přeměna větší nebo menší části snopců svalu jednoho kývače
   • většina vzniká porodním traumatem
   • hlava je ukloněná k nemocné a pootočena ke zdravé straně
   • Tp: u malých dětí je konzervativní, u těžších případů operační
  • Pes eguinovarus congenitus
  • Vývojová kyčelní dysplázie
Zpět na seznam příspěvků

Dále by Vás mohlo zajímat:

 • Operační vložka - endoprotéza kolena - UNI

  Kůži protínáme mediopatel. přístupem, po protětí retinakul kontrolujeme přední zkřížený vaz – je intaktní. Odstraňujeme osteofyty z med kondylu fem a pately, pak resekujeme dle šablon med tibii, pak…
 • Vrozené ortopedické vady

  jsou takové, se kterými se dítě rodí, i když nejsou zjistitelné při porodu vývojovou kyčelní dysplázii zjišťujeme do 3. měsíce po narození, neurogenní pes eguinovarus až v 10. roce života …
 • Sudeckův syndrom

  dříve též nazývaný algoneurodystro­fický syndrom Sudeckův syndrom je komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS). Může mu předcházet trauma dané oblasti, ale někdy může být též bezúrazový. …
 • Cviky po plastice předního zkříženého vazu

  Po operaci předního zkříženého vazu (LCA) je důležité řídit se časovým rozpisem rehabilizace. Neprovádějte proto cviky dříve, nežli je dle rozpisu stanoveno. Zpočátku je možná chůze s použitím 2…
 • Zranění typická pro volejbal

  Ačkoliv je volejbal bezkontaktní sport, dochází při něm často ke specifickým zraněním. Nejčastěji postiženími hráči jsou blokaři a smečaři. Ke kontaktu dochází většinou na síti, kde při doskoku může…