Zpět na seznam příspěvků

Skolióza

Jako skolioza se označuje rotační deformita páteře a žeber v rovině frontální.

Příčina vzniku není jasně dána, ale nejzávažnější budou genetické faktory. – také jako následek neuromuskulárních, traumatických a nádorových afekcí (často u neurofibroma­tózy).

Je to velmi komplikovaná deformita – nejen že jsou obratle laterálně zakřiveny ve frontální rovině, jsou ale i rotovány (rotují ke konvexitě křivky) Schéma skoliozy Neexistuje skolióza bez rotace – když v předklonu jsou lopatky ve stejné výši, není skolióza!

Rotující těla tlačí žebra na konvexní straně křivky dorzálně a vzniká gibbus.

V konkavitě dochází ke stlačení žeber.

Dochází ke změnám struktur páteře – těla obratlů se zužují ke konkávní straně, ploténky jsou na jedné straně stlačeny, pedikly jsou užší a kratší, kanál je zúžen-typické pro idiopat skoliózu.

Etiologie:

Nestrukturální skolióza

není zafixovaná, nemá strukturální změny na skeletu je pružná, dána afekcí nerovnoměrně zatěžující páteř (zkrácená končetina, kořenové dráždění, nitrobřišní záněty…)

Skolioza

Strukturální skolióza

již není korigovatelná, má vyjádřené anatomické změny několik typů – idiopatická, kongenitální, neuromuskulární, při neurofibromatóze, při poruchách mezenchymu (Marfanův sy…), a další

Vyšetření

 • anamnesticky zjišťujeme vývoj od narození, celkový stav pacienta, rodinný výskyt malformací a vad, neurologické potíže, ptáme se na bolesti, na menarche
 • status localis – aspekcí, palpací zjistíme směr křivky, přítomnost gibbu…
 • zjistit stav kompenzace trupu – svěsíme olovnici od týlního otvoru a když protne gluteální rýhu, je trup kompenzován…
 • vyšetřením v předklonu zjistíme velikost žeberní prominence
 • zaznamenáme výšku ramen a sklon pánve (jejich asymetrie svědčí-dekompenzace křivky)
 • rtg vyšetření – ve stoje na dlouhý formát, abychom zachytili úsek od protuberantia occ. ke kyčelnímu kloubu, ve 2 projekcích
 • popis skoliotické deformity
  • hlavní křivka – největší, strukturální, vzniká jako první
  • kompenzační křivka – kompenzuje zakřivení páteře, směřuje na druhou stranu než hlavní, je nad nebo pod hlavní křivou
  • koncový obratel – je uložen nejkraniálněji nebo nejkaudálěnji na křivce, nejvíce skloněn ke konkavitě křivky
  • vrcholový obratel – nejvíce rotovaný obratel, nejvíce vychýlený od vertikální křivky, nejméně skloněný
  • orientace křivky – znamená zda jde vlevo nebo vpravo
  • lokalizace znamená, kterou část páteře postihuje
  • tíže podle Cobba – jde o úhel, který spolu svírají oba koncové obratle

Idiopatická skolióza

 • nejčastější typ zakřivení
 • při větších zakřiveních deformuje hrudník a tím ohrožuje pulmonální a kardiální funkce
 • vzniká u dětí, dělíme ji podle doby vzniku
 • infantilní typ – do 3.roku života, více u chlapců, častý je v UK, většinou se koriguje spontánně, většinou je křivka levostranná
 • juvenilní typ – mezi 3. a 10. rokem, u obou pohlaví stejně, více doprava
 • adolescentní typ – mezi 10. rokem a skeletární maturací, výskyt u obou pohlaví stejně, ale těžší křivky (nad 20°) jsou většinou u děvčat

Degenerativní skolióza

degenerativní skoliosa
 • na rozdíl od dětí (kterým to vadí kosmeticky), dospělí mají většinou bolesti
 • Etiologie: degenerativní diskopatie, po insuf. léčbě v dětství, spinální stenóza, osteoporóza, …
 • Léčba: cílem je zmírnění bolestí a zlepšení funkční stavu při minim. intervenci (X u dětí se snažíme co nejvíce obnovit anat. stav.)
 • Délka fixace je diskutabilní (krátké (rychlá progrese okolních segmentů; indikováno u malého Cobbova úhlu) vs. dlouhé fixace (Th11-L5)
 • !! Cílem léčby je pouze kompenzace a ne korekce křivky, dostat pac. do sagitální rovnováhy !!!

Léčba

konzervativní léčba

 • indikována pro křivky pod 40° a pro křivky neprogredující
 • křivka pod 20° není léčena, jen sledována, doporučeno cvičení
 • sádrový korzet nebo Milwaukee korzet

operační léčba

 • indikována u skolióz s výraznou progresí a u křivek nad 40°
 • zadní výkony – prostá komprese na konvexitě a distrakce na konkavitě, bez spondylodézy (umělý srůst obratlů) – částečná korekce pomocí spondylodézy
 • přední výkony – odstranění plotének a fixace spec. instrumentáriem

Kongenitální skolióza

 • porucha formace nebo segmentace obratlů embryonálně, může vést k těžkým deformitám nebo je němá – povinný screening – poporodní vyšetření páteře
 • porucha segmentace – stav, kdy se chorda dorzalis v různě dlouhé úseku nerozdělila
 • v celém rozsahu páteře – páteř neroste vůbec, bez zakřivení
 • pouze v určité části – v místě nesegmentované lišty páteř neroste, jinde ano, což vede k zakřivení, nejčastěji na hrudní páteři
 • porucha formace – patologický vývoj obratle jako takového – poloobratel, čtvrtobratel, motýlovitý obratel (uprostřed je jakoby zaškrcený)- konzerv léčba obvykle kompletně selhává
Zpět na seznam příspěvků

Dále by Vás mohlo zajímat:

 • Vrozené ortopedické vady

  jsou takové, se kterými se dítě rodí, i když nejsou zjistitelné při porodu vývojovou kyčelní dysplázii zjišťujeme do 3. měsíce po narození, neurogenní pes eguinovarus až v 10. roce života …
 • Slevový kód na ProfiChondro: 14400

  Doplněk stravy ProfiChondro Original RUTIN+C® představuje komplexní přípravek pro péči o klouby a chrupavku za rozumnou a dostupnou cenu. Doporučuje se zejména osobám ve středním a vyšším věku, ale i…
 • Bolesti zad, bolest v kříži (low back pain)

  Jako low back pain se označují bolesti dolní bederní páteře. Epidemiologie 30% všech pac. Anatomie: páteř trvale ve svislé poloze → zatěžování předního biomechanického sloupce páteře …
 • Zranění typická pro volejbal

  Ačkoliv je volejbal bezkontaktní sport, dochází při něm často ke specifickým zraněním. Nejčastěji postiženími hráči jsou blokaři a smečaři. Ke kontaktu dochází většinou na síti, kde při doskoku může…
 • Bolesti kostrče

  Příčina Prudké dosednutí na zadek → porušení skloubení křížové kosti a kostrče, luxací nebo luxační zlomeninou, k násilné ventrální angulaci kostrče. Patofyziologie Akutní poúrazové bolesti…