Zpět na seznam příspěvků

Revmatické postižení rukou

Projevy

Revmatoidní artritida se projevuje zmnožením synovie v kloubu, produkcí synoviální tekutiny, degenerací chrupavky a osteolýzou. Současně dochází k oslabení vazivového aparátu, svalové nerovnováze a vzniku deformitRevmatoidní artritida

Klinický obraz:

Mezi projevy onemocnění patří zánět a prosáknutí měkkých tkání v okolí kloubů, ale není zde typické zčervenání. Na dorzální straně ruky dochází k atrofii svalů a uvolnění vazů. Ruka je v zápěstí stočena ulnárním směrem. Mezi proximálními IP klouby vznikají deformity typu labutí šíje nebo knoflíkové dírky.

Diagnostika:

Správnou diagnozu stanovíme na základě klinického a RTG nálezu. V laboratoři nalezneme positivní revmatoidní faktor. V histologickém vyšetření jsou charakteristic­ké změny.

Typy deformit:

Revmatické deformity zápěstí

 • Synovialitida
  • nebolestivé zduření zápěstí, často spojené se sy. karpálního tunelu (parestesie I.- III. prstu).
  • léčba: synovektomie, op. karpálního tunelu
  • po operaci: začít s rehabilitací pohybu, vířivé koupele, fyzikální léčba.
 • Caput ulnae syndrom
  • dorzální subluxace hlavice ulny (destrukci radioulnárních vazivových struktur)
  • jlinický obraz: omezená extenze v karpu
  • léčba: synovektomie zápěstí, při rozvinutém syndromu resekce hlavice ulny nebo resekce dist. části ulny + deza hlavice s radiem.SF na 2 – 3 týdny, pak RHB.
 • Rozvinutá kolapsová deformita karpu („cik cak“ deformita, skolioza ruky)
  • porucha dlouhé osy v rovině frontální i sagitální
  • klinický obraz: bolestivost a nestabilita zápěstí, synovialitida
  • léčba: synovektomie, reparace šlach, výkony na skeletu (déza karpu)

Metakarpofalan­geální klouby

 • Synovialitida
  • měkké zduření všech kloubů, chondropatie, volární subluxace, dislokace extenzorů ulnárně, ulnární deviace prstů
  • léčba: synovektomie, úprava extenzorových šlach, časná rehabilitace, dlaha s elastickými tahy (radiálním) směrem
 • Destrukce kloubní
  • subluxace základního článku volárně
  • léčba: náhrada kloubu (silikonové implantáty Swansonova typu). Artrodeza kontraindikována (znemožnění úchopové funkce)
  • po operaci: rehabilitace pohybu od 3. pooperačního dne pasivní cvičení, po zhojení operační rány aktivní rehabilitace event. za užití dynamické dlahy.

Interfalangeální klouby

 • Synovialitida
  • otok, palpačně nebolestivý, později destrukce vazivového a šlachového aparátu
  • deformita flekční – typ knoflíkové dírky (Buttoniere def., či button hole def.)
  • deformita extenční – typ labutí šíje (swan neck def.)
  • léčba: synovektomie + plastika extenzorové šlachy a vazivového aparátu, snímatelná volární dlaha, pasivní cvičení od 3. pooperačního dne, od konce 3. týdne cvičení aktivní, event. za použití dynamické dlahy.
 • Destrukce kloubní
  • působením synovialitidy
  • léčba: interpoziční silastikový implantát (Swanson, Ruben) nebo artrodeza

Načasování operace

Operační léčba by měla být prováděna v době, kdy aktivita nemoci je pod účinnou medikamentozní kontrolou a celkový zdravotní stav by měl být co nejlepší.

Zpět na seznam příspěvků

Dále by Vás mohlo zajímat:

 • Operace lupavého prstu

  též trigger finger, stenozující tendovaginitis Příznaky Nejčastějším příznakem jsou bolesti v oblasti baze prstu, popřípadě přítomnost lupavého fenoménu. To znamená, že při plném skrčení a natažení…
 • Zranění typická pro volejbal

  Ačkoliv je volejbal bezkontaktní sport, dochází při něm často ke specifickým zraněním. Nejčastěji postiženími hráči jsou blokaři a smečaři. Ke kontaktu dochází většinou na síti, kde při doskoku může…
 • Operace karpálního tunelu

  Syndrom karpálního tunelu Projevy: Syndrom karpálního tunelu se projevuje bolestmi 2.- 4. prstu ruky, dále bolestí ve dlani, poruchou hybnosti svalů palcové strany a brněním, mravenčením až…
 • Operace karpálního tunelu

  V lokální anestezii 1% meso provedena podélná incize mediálně od. šlachy. m. palmaris longus. Nalezen začátek lig. carpi transversum. Podélné protětí ligamenta za pomocí sondy. Revize průběhu nervu.…
 • Vrozené ortopedické vady

  jsou takové, se kterými se dítě rodí, i když nejsou zjistitelné při porodu vývojovou kyčelní dysplázii zjišťujeme do 3. měsíce po narození, neurogenní pes eguinovarus až v 10. roce života …