Přeskočit na obsah
Home » Endoprotéza kolena – operační tipy a triky

Endoprotéza kolena – operační tipy a triky

Operační triky u endoprotézy kolena

Na ortopedickém kongresu v Rakousku (Murau) – nám Dr. Hoffman poradil několik tipů a triků u endoprotetiky kolena. Některé z nich jsou všeobecně známé, jiné jsou poměrně málo rozšířené. Budu rád za jakoukoliv opravu / úpravu / doplnění textu. Děkuji

Volba přístupu

Volba laterálního (Keblish) nebo mediálního přístupu závisí na trackingu pately – pokud je patela tažena laterálně, bude těžké patelu evertovat a zároveň bude vhodné provést laterální release. Je proto vhodné provést rovnou laterální přístup.

Rotace komponent

Rotace tibie: podle tuberculum tibie a anterior crest

Rotace femuru: podle transepikondylární linie

Uvolnění měkkých tkání, balancování GAPu

Postup uvolňování měkkých tkání a kostěných resekcí: kostní resekce femur + tibie → vyvážení extenčního gapu → vyvážení flekčního gapu

Mediální uvolnění extenčního gapu a flekčního gapu – uvolnění mediálně – needling (rozpíchání jehlou) mediálního kolaterálního vazu

Nestabilita v midflexi a bolest při flexi > 60° → maltracking pately

Pokud je velký flekční GAP → vzít větší femorální komponentu

Vyvážení gapů

Nikdy nedělat menší flekční GAP než extenční (flekční může být větší, ale max o 2mm) → jinak neudělá dostatečnou flexi.

Nesmí být přesah femorální komponenty → jinak tlačí mediálně na MCL a laterálně na tractus iliotibialis.

Nedávat Xarelto (dle Rakouských registrů) → 10 % pooperační krvácení (není antidotum na Xarelto X heparin)

Pokud je defekt tibiálního plata méně hluboký než 5mm nebo užší než ¼ šíře plata → vyplnit cementem (neresekovat)

Při resekci tibiálního plata je fyziologicky menší laterální část plata → pozor na vnitřní rotaci tibiální komponenty – pokud se budeme řídit obvodem resekované části, dáme plato do vnitřní rotace !! chyba !!

U varózních deformit femuru dávat malé komponenty, u valgózních velké.

Laterální uvolnění: 1. tractus iliotibialis (několik drobných nářezů skalpelem), 2. capsula posterolat. (pod šlachou m. popliteus).

Revizní operace

Výměnu PE plata při brzké revizi je možné pouze při vyváženém flekčním a extenčním gapu. Tzn. že operatér by musel náhodně vložit např. místo 14mm plata , 12mm.

Kýl femorální a tibiální komponenty u revizních endoprotéz neslouží k fixaci komponenty, ale k přenosu sil ! – tzn. necementovat kýl !

Nepoužívat cement u sklerotické kosti – nezbytné provést návrty.

Indikace osteotomie tub. tibie:

  1. absolutní patela baja (pozor na relativní pat. baja při elevaci kloubní linie)
  2. pokud se nelze dostat do kolena nebo hrozí fraktura pately
  3. počínající avulze lig. patelae

Dělat obrazovou dokumentaci flexe a extenze na op. sále – aby pacient věděl, že při nedostatečné flexi v koleni při RHB není problém v mechanice endoprotézy, ale v jeho cvičení.

U revizí se nepokoušet vytáhnout endoprotézu dokud není úplně uvolněná. Pokud to uděláme, hrozí velké kostní ztráty – proto uvolňovat i zadní část kondylů femuru.

Po reimplantaci endoprotézy ATB jen na 3 týdny (dle Rakouského registru)

Nikdy nepodávat ATB u praktického lékaře při píštěli po operaci – nejdříve punkce + kultivace.

Dif. dg. píštěl z podkoží nebo z kloubu → zmáčknout suprapatelární burzu nebo převést koleno do flexe – při vystříknutí tekutiny píštěl v kloubu (podkoží u kolena bývá (až na výjimky) tenké, proto nevystříkne příliš tekutiny).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *