Zpět na seznam příspěvků

Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova kontraktura byla poprvé popsáne v r. 1831 baronem Guillaume Dupuytrenem. Patrně byl postižen i Ježíš Kristus (ruka kazatele – postihuje hlavně ulnární 2 prsty). Onemocnění je charakteristické tvorbou uzlů a ztluštěním dlaňové aponeurózy (je to vlastně úpon m. palmaris longus). Progrese vede k flexním kontrakturám prstů, nelze korigovat ani násilím. Lidově se tomu říká „zkracování šlach“, ale pozor ty jsou zcela v pořádku! V pozdějších fázích je ruka omezena ve funkci, hygieně …

Klinický obraz

 • typický, diagnóza nečiní obtíže
 • dlaňový test – pacient není schopen přiložit dlaň na stůl
 • obdobné syndromy mohou postihnout i plantu ( Ledderhosenův sy ) a penis ( Peyron )

Etiologie

Dupuytrenova kontraktura má neznámou etiologii, někdo tvrdí, že je to kolagenóza, jiný, že příčina je v kůži, v mikrotraumatech či v imunitě – častěji je to u alkoholiků a lidí s jaterní lézí muži jsou častěji postiženy než ženy

Klasifikace

Dupuytrenova kontraktura se dle postižení dělí na :

 • dlaňový typ – bez postižení prstů
 • prstový typ
 • dlaňoprstový typ

Dále dle postižení:

 1. stupeň – uzly v dlani, deformity kůže
 2. stupeň – začátek kontraktury metakarpofal. kloubů
 3. stupeň – kontraktura prstů v prox. interfal. kloubu
 4. stupeň – přidává se kompenzační hyperextenze distálního kloubu

Léčba

 • terapie Dupuytrenovy kontraktury – neznáme příčinu → není kauzální terapie
 • jediná účinná léčba – excize aponeurózy
 • operace již při pozitivním dlaňovém testu, čím dříve operujeme, tím lepší výsledek

4 typy operací

 • v lokální anestezii, s blokem n. ulnaris a medianus
 • zavřená aponeurotomie – pouhé protětí kontrahujícího pruhu tenotomem z min incize, není nutná rekonvalescence
 • limitovaná aponeurektomie – odstranění části, která dělá potíže
 • parciální aponeurektomie – odstraníme i okolní povázku
 • radikální (totální) aponeurektomie – odstraníme ji v celém rozsahu
Zpět na seznam příspěvků

Dále by Vás mohlo zajímat:

 • Operace karpálního tunelu

  Syndrom karpálního tunelu Projevy: Syndrom karpálního tunelu se projevuje bolestmi 2.- 4. prstu ruky, dále bolestí ve dlani, poruchou hybnosti svalů palcové strany a brněním, mravenčením až…
 • Vrozené ortopedické vady

  jsou takové, se kterými se dítě rodí, i když nejsou zjistitelné při porodu vývojovou kyčelní dysplázii zjišťujeme do 3. měsíce po narození, neurogenní pes eguinovarus až v 10. roce života …
 • Operace karpálního tunelu

  V lokální anestezii 1% meso provedena podélná incize mediálně od. šlachy. m. palmaris longus. Nalezen začátek lig. carpi transversum. Podélné protětí ligamenta za pomocí sondy. Revize průběhu nervu.…
 • Zranění typická pro volejbal

  Ačkoliv je volejbal bezkontaktní sport, dochází při něm často ke specifickým zraněním. Nejčastěji postiženími hráči jsou blokaři a smečaři. Ke kontaktu dochází většinou na síti, kde při doskoku může…
 • Dupuytrenova kontraktura

  Dupuytrenova kontraktura byla poprvé popsáne v r. 1831 baronem Guillaume Dupuytrenem. Patrně byl postižen i Ježíš Kristus (ruka kazatele – postihuje hlavně ulnární 2 prsty). Onemocnění je…