Přeskočit na obsah

Avaskulární kostní nekróza je termín popisující nekrózu kosti jiného z důvodu porušení cévního zásobení kosti. V anglosaské literatuře se používá zkratka AVN (AVascular Necrosis).

Nemoc Freibergova – Kohlerova

 • vyskytuje se hlavně u dívek kolem 13. roku
 • postihuje hlavici 2. nebo vzácně 3. ,event. 4. metatarzu
 • klinicky se projevuje bolestí a otokem v místě hlavic metatarzů
 • na RTG jsou známky avaskulární nekrózy s typickým průběhem
 • výsledkem je těžká deformace a artróza metatarzofalan­geálního klou­bu
 • terapie – většinou léčíme jen deformity, chirurgickou modelací hlavice
Freiberg-Köhlerova nemoc

Avaskulární kostní nekróza člunkové kosti nohy – os naviculare

 • vyskytuje se ve věku mezi 4–6 rokem
 • je provázena nenápadným otokem a někdy bolestivostí v oblasti člunkové kosti
 • terapie – ve floridním stádiu onemocnění se vyvarovat přetěžování sportem
 • podpořit podélnou klenbu nohy vložkou

Avaskulární kostní nekróza apofýzy tibie – m. Osgood-Schlatter

 • častěji u chlapců mezi 10–12 rokem
 • jedná se o extraartikulární nekrózu v oblasti apofýzy tibie při úponu čéškového vazu
 • klinicky se projeví bolestivým a zvětšujícím se hrbolem v místě úponu lig. patellae
 • výsledkem bývá deformovaná drsnatina holenní kosti
RTG snímek Osgood-Schlatterovy nemoci

Avaskulární kostní nekrózy v jiných lokalitách

 • obvykle jsou symptomatické
 • v oblasti ischiopubického přechodu
 • hlavičky humeru
 • trochley humeru
 • epifýzy základního článku palce nohy
 • akromionu
 • čéšky

Avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní – m. Perthes

Avaskulární nekrozy zápěsti

více informací v samostatném článku

AVASKULÁRNÍ NEKRÓZY U DOSPĚLÝCH

 • od rostoucího organismu se liší patogenezí, průběhem, klinickým obrazem a léčbou

Avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní

 • příčinou je opět ischémie
 • v patogenezi se uplatňuje : embolizace arterií ( dekompresní nemoc, srpkovitá anémie ), tuková embolizace při pankreatitidě a chronickém ethylismu a při vysokých dávkách kortikoidů
 • vaskulitis ( kolagenózy )
 • abnormální kumulace buněk ( Gaucherova choroba )
 • radiační zátěž ( změny na cévách )
 • idiopatická nekróza
Avaskulární nekróza hlavice femuru

v avaskulární nekrózu mohou vyústit :

 • trauma – fraktury krčku femuru, luxace kyčelního kloubu
 • hemoglobinopatie – srpkovitá anémie, polycytémie, talasémie
 • kongenitální a vývojové vady – vývojová dysplázie kyčelního kloubu
 • infiltrační lokální léze – neoplastický proces
 • metabolické poruchy – Cushingova choroba, dna, hyperlipidémie
 • infekční nemoci – pankreatitida, osteomyelitida
 • kolagenózy – SLE
 • dysbarické stavy – dekompresní nemoc, nikotinismus, cytostatika, imunosupresiva, kortikosteroidy

Klinicky se nekróza projeví potížemi jako u koxartrózy, průběh je výrazně rychlejší, bolesti jsou větší a invalidizují pacienta

 • Na RTG bývá srpkovitý radiolucentní proužek v oblasti subchondrální kosti hlavice viditelný zejména v AP projekci
 • MR – největší výtěžnost ze všech metod, klasifikuje se na 4 stádia
 • scintigrafie
 • terapie u parciální nekrózy je operační
 • u rozsáhlých nekróz je nejlepším způsobem TEP kyčle

Avaskulární nekrózy v dalších lokalitách:

hlavice kosti pažní

 • nejčastěji poúrazová
 • projeví se výraznou bolestivostí a omezením hybnosti kloubu
 • terapie – cervikokapitální endoprotéza

os lunatum

 • nejčastěji poúrazová
 • vzniká sekundární artróza v zápěstí

člunkové kosti ruky

 • poúrazový stav
 • nejčastěji vzniká po nezhojené nestabilní zlomenině těla člunkové kosti
 • vede k omezení hybnosti a bolestivému zápěstí
 • řeší se osteosyntézou

talu

 • vzniká po frakturách krčku talu
 • příčina bolestivé chůze s omezením hybnosti hlezna, sekundárně vzniká těžká artróza
 • léčebně lze využít vhodně upravenou kotníčkovou obuv nebo artrodézu hlezen kloubu

Osteochondritis dissecans

 • kostní nekróza lokalizovaná v oblasti kolena ( mediální kondyl femuru ), ramena, kyčle, čéšky a hlezna
 • příčina není zcela jasná, uplatňují se biomechanické faktory
 • 4 stádia:
 1. stádium – ohraničená subchondrální nekróza
 2. stádium – sklerotický lem kolem nekrozy, chrupavka je intaktní
 3. stádim – částečné uvolnění disekátu
 4. stádium – úplné uvolnění disekátu
 • klinický obraz závisí na stádiu, může být i asymptomatic­ký průběh
 • provádí se RTG, nejspolehlivější je CT vyšetření – odhalí lézi, určí stupeň i lokalizaci
 • MR – včasná dg
 • artroskopie – diagnostický i terapeutický význam
 • terapie – ve stádiu 1 a 2 volíme konzervativní terapii, odlehčení končetiny, fixace na 6 týdnů, ve stádiu 3 a 4 je indikována léčba chirurgická

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *