Přeskočit na obsah
Home » Artroskopie ramene

Artroskopie ramene

Anatomie

Ramenní kloub můžeme dle anatomických poměrů rozdělit na dvě části, a to na samotnou dutinu kloubní (glenohumerální) a prostorsubakro­miální ( pod nadpažkem). Oba prostory jsou od sebe odděleny kloubním pouzdrem a tzv. rotátorovou manžetou (RM). Při jejím přetržení oba prostory spolu navzájem komunikují.

Indikace operace

Nálezy, které můžeme při ASK diagnostikovat a ošetřit:

Nestabilita či opakované vykloubení ramene

Při této operaci zpravidla nacházíme odtržený chrupavčitý okraj kloubní jamky, který za pomoci speciálních kotviček přišíváme zpět ke kloubní jamce. Tato operace trvá asi 30–60 min. ( Po operaci následuje fixace končetiny na 4–6 týdnů). SLAP léze – jde o obdobu výše popsaného, zde je však odtržený horní chrupavčitý okraj jamky s úponem dlouhé hlavy šlachy bicepsu. Operační metodou je opět fixace či opracování odtrženého okraje.

Subakromiální impingement

Jedná se o chronické potíže, převládají bolesti ramene při zvedání paže. Řešením je zvětšení prostoru pod nadpažkem, provedením tzv. akromio-plastiky (subakromiální dekomprese), neboli zbroušení spodní a zevní strany nadpažku speciální frézou. Samotná ASK subakromiální dekomprese trvá cca 30–45min. (Tento výkon lze provést i otevřeným způsobem, což provádíme jen vzácně, většinou v kombinaci s dalším nálezem a výkonem).

Přetržení rotátorové manžety (RM)

Relativně časté poranění ve věku nad 50 let, ale možné i dříve. Při operaci provádíme zašití defektu RM či přišití RM zpět k místu původního úponu šlachy. Tento výkon je v provedení artroskopickém poměrně obtížný a trvat i více jak 60 minut. (Po operaci následuje fixace končetiny na 4–6 týdnů). Ne vždy je možné rotátorovou manžetu rekonstruovat, záleží na velikosti defektu, kvalitě manžety a časovém aspektu. Při nemožnosti manžetu sešít se provádí vyčištění subakromiálního prostoru s akromioplastikou.

Tendinitida dlouhé hlavy bicepsu a kalcifikující tendinitída šlachy supraspinátní­ho svalu

V prvním případě se jedná o chronické poškození šlachy bicepsu. Při operaci provádíme buď uvolnění šlachy bicepsu, či její přešití do žlábku na hlavici pažní kosti, při pokročilých degenerativních změnách na šlaše event. Její přetětí k zmírnění bolestí. V druhém případě provádíme odstranění kalcifikací / zvápenatění/ ze šlachy. Tyto výkony jsou většinou kombinovány s akromioplastikou či suturou RM.

Další výkony

ASK pouze jako diagnostická operace, ASK s odstraněním volných nitrokloubních tělísek, ASK ošetření poškozené chrupavky

Poloha pacienta při operaci

Poloha pacienta při operaci je buď na zádech v polosedě, nebo na zdravém boku, kdy je ruka zavěšena do držáku v tahu, což umožňuje operatérovi lepší přehlednost v operovaném kloubu, který je během operace napouštěn sterilním fyziologickým roztokem.

Možné komplikace při ASK ramene:

Obecné komplikace:

 • zhoršení chronických onemocnění (zvláště cukrovka, onemocnění srdce atd.)
 • vznik zápalu plic (při dlouhodobém ležení a špatné spolupráci)
 • vznik infekce močových cest ( při dlouhodobějším zavedení močového katétru)
 • vznik proleženiny při dlouhodobém ležení a špatné spolupráci
 • vznik hluboké trombózy („zánětu žil“) na dolních končetinách
 • vznik embolie plicnice (s průběhem od lehkého až po náhlý smrtelný stav)
 • kardiovaskulární komplikace – infarkt myokardu – nevolnost a nechutenství z celkové anestezie…

Specifické komplikace:

 • infekt v místě kožní incize
 • infekt v kloubu
 • neurologické komplikace ( přetažení nervových svazků v axile)
 • zalomení nástroje v kloubu
 • uvolnění kotvy do kloubu
 • selhání operace jako takové / např. po stabilizačních operacích návrat nestability kloubu /

Výčet komplikací nemůže být nikdy úplný, snažíme se vyjmenovat nejčastější komplikace. V naprosté většině by operace měla proběhnout bez komplikací, nicméně nelze je plně vyloučit. Může se stát, že během operace operatér zjistí závažné skutečnosti, pro které bude muset změnit způsob operace, na kterém jste byli domluveni. Buďte ubezpečeni, že tak činí s plnou odpovědností tak, aby výsledek operace byl pro Vás co nejlepší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *