Přeskočit na obsah
Home » Artroskopie kyčle

Artroskopie kyčle

Důvody ( indikace) operačního výkonu:

Artroskopie (ASK) je miniinvazivní operační metoda. To znamená, že operační přístup je pouze pomocí drobných kožních vpichů, bez nutnosti větší operační rány. Samotná operace je provedena drobnými nástroji zavedenými do kloubu za pomoci optického systému napojeného na monitor. Tím je umožněno operatérovi vidět dovnitř kloubu a případně drobnými nástroji a speciálními přístroji také provádět ošetření poškozených částí kloubu

Hlavní důvody ( indikace) operačního výkonu:

  • poškození chrupavčitého lemu kolem kloubní jamky (tzv. labra) – při této operaci odstraňujeme poškozenou část labra, při odtržení je někdy možné opětovné přichycení speciální kotvičkou ke kosti
  • dráždění a zánětlivé změny kloubní výstelky – změněnou a poškozenou tkáň odstraňujeme, může být dále zaslána k mikroskopickému posouzení patologem (tzv. histologie)
  • volná kloubní tělíska – snažíme se o vyjmutí tělísek, někdy to ale není možné
  • degenerativní změny kyčelního kloubu (artróza) – při této operaci odfrézujeme kostní výrůstky, které vadí při pohybu, odstraníme další poškozenou tkáň, ošetříme kloubní výstelku a labrum, revitalizujeme plochy kloubu s poškozenou nebo chybějící chrupavkou (návrty, tzv. mikrofraktury)
  • aseptické nekrózy hlavice stehenní kosti (spontánní odumírání kosti v důsledku ztráty cévního zásobení) a stavy – – po těchto onemocněních – provádíme kombinaci výše uvedeného, při větších nekrózách má artroskopie kyčle pouze omezený léčebný efekt
  • diagnostické důvody – artroskopie umožní přesně určit a dále odpovídajícím způsobem léčit různé chorobné stavy kyčelního kloubu

Alternativy artroskopie kyčle:

operace otevřenou cestou z velkého kožního řezu – příliš se neprovádí, jsou zatížené vysokým rizikem pooperačních komplikací ponechat stávající stav bez operačního řešení – potíže (bolesti, omezení pohybu) se však většinou dále zhoršují

Režim pacienta před výkonem:

Na našem pracovišti probíhá každý operační výkon po provedení předoperačního vyšetření celkového zdravotního stavu. Po přijetí budete informováni, kdy bude operace provedena.

Postup při provádění výkonu:

Operace je prováděna na operačním sále. Po uložení pacienta na operační stůl provede anesteziolog tzv. celkovou anestezii se svalovou relaxací. Operace je prováděna na zádech za tahu za obě dolní končetiny. Normálně těsný kyčelní kloub se tím rozšíří a je poté možné zavést optický systém a nástroje do kloubu. Některé části operace se provádějí pod rentgenovou kontrolou (RTG). Během operačního výkonu operatér rozhoduje o typu provedené operace.

Režim pacienta po výkonu:

Po výkonu je pacient uložen na lůžko ortopedického oddělení. Jsou podávány léky k tišení bolesti a další nezbytné léky důležité k léčbě. Po celkové anestézii doporučujeme klidový režim na lůžku nejméně 4 hodiny po operaci. První postavení a chůze je možná pouze v doprovodu zdravotníka. V průběhu hospitalizace začíná pacient s rehabilitací, způsob rehabilitace a možnou zátěž určí Váš ošetřující lékař. Během hospitalizace jsou prováděny převazy a kontroly operační rány.

Komplikace operačního výkonu:

Pooperační komplikace nebývají příliš časté, nicméně v některých případech se jim zcela vyhnout nelze. Proto využíváme nejrůznějších účinných opatření k minimalizaci rizika jejich vzniku. Mezi nejčastější patří otok v oblasti operační rány. Mezi nejzávažnější patří především výskyt tromboembolické nemoci. Onemocnění spočívá v uzávěru žíly, zejména na dolní končetině sraženinou, která se může uvolnit a být krevním proudem zanesena až do plic. Z tohoto důvodu je pacientům, kteří mají určité rizikové faktory, podáván lék, snižující krevní srážlivost, aby sraženina nevznikla. Mezi další komplikace patří infekce v oblasti operační rány. Její riziko je minimalizováno používáním sterilních nástrojů a materiálu při operaci a dále v některých případech podáváním antibiotik.

Krvácení během operace a po operaci si vzácně vyžádá krevní transfuzi za účelem normalizace hladiny krve v těle. Vzácně se též vyskytuje poranění nervů a/nebo cév během operace, které si může vyžádat další léčbu. Výjimečně může dojít k odlomení části nástroje nebo přístroje v kloubu. Tato část nemusí jít vždy z kloubu vyjmout artroskopicky a může si vyžádat provedení otevřené operace kloubu z velkého řezu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *