Přeskočit na obsah
Home » Anatomie zápěstí – anatomické struktury a funkce

Anatomie zápěstí – anatomické struktury a funkce

Zápěstí tvoří dvě řady kostí:

  • proximálně: os scaphoideum, lunatum, triquetrum piosiforme
  • distálně: os trapezium, trapezoideum, capitátum, hamatum
Anatomie zápěstí

Kloubní štěrbina mediocarpálního kloubu má tvar příčného S.

Pouzdro je společné pro celý carpus, na rádiu se upíná na okrajích kloubních ploch, distálně od epifyzárních chrupavek, je zesílené vazivovými pruhy na dorsální i volární straně, pro stabilitu je důležitější volární komponenta tvaru obráceného V (komplexní lig. radiocarpale a ulnocarpale volare )

Ulna artikuluje pouze nepřímo prostřednictvím fibrokartilagi­nosního komplexu s centrálně uloženým discus articularis

Facies articularis radii distalis je skloněna ulnárním směrem asi 20–30°, v sagitální rovině l0–15° volárně, je rozdělena vertikální hranou na jamku pro scaphoideum a lunatum.

rentgen zápěstí

Funkčně :

Pohyb v zápěstí je umožněn 3 velkými klouby:

  1. distální radioulnární – pronace , supinace
  2. radiokarpální
  3. mediokarpální – oba zprostředkovávájí flekčně extenční hybnost a dukční pohyby

Rozsah pohybů

  • ulnární dukce 35°, radiální dukce l5° ( procesus styloideus blokuje větší radiální dukci )
  • volární flexi 65°, dorsálně 60°
  • kombinace flekčně – extensních a pronačně – supinačních pohybu označujeme jako cirkumdukce

Při radiální dukci dochází k mírné flexi prox. řady, při ulnární dukci ku extensi proximální řady, což je patrné především u scaphoidea , které se při ulnární dukci rozvine ( RTG dg fract. scaphoidea )

Při flexi se lunátum translokuje dorsálně a naopak.

Zápěstí jako funkční celek – funkčně blízko kulovému kloubu – střed caput ossis capitati

Poranění v oblasti zápěstí bývají nejč. následky násilné, forsírované hyperextense.

Nejčastější trauma v oblasti zápěstí mimo prosté distorse = fractura os scaphoideum a luxace ossis lunati.

Zlomeniny ostatních kostí zápěstí jsou velmi vzácné, mají lepší prognózu pro dobré cévní zásobení a menší mechanicko-funkční nároky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *