Zpět na seznam příspěvků

Anatomie zápěstí

Zápěstí tvoří dvě řady kostí:

anatomie zápěstí
 • proximálně: os scaphoideum, lunatum, triquetrum piosiforme
 • distálně: os trapezium, trapezoideum, capitátum, hamatum

Kloubní štěrbina mediocarpálního kloubu má tvar příčného S.

Pouzdro je společné pro celý carpus, na rádiu se upíná na okrajích kloubních ploch, distálně od epifyzárních chrupavek, je zesílené vazivovými pruhy na dorsální i volární straně, pro stabilitu je důležitější volární komponenta tvaru obráceného V (komplexní lig. radiocarpale a ulnocarpale volare )

skladba kostí zápěstí

Ulna artikuluje pouze nepřímo prostřednictvím fibrokartilagi­nosního komplexu s centrálně uloženým discus articularis

Facies articularis radii distalis je skloněna ulnárním směrem asi 20–30°, v sagitální rovině l0–15° volárně, je rozdělena vertikální hranou na jamku pro scaphoideum a lunatum.

Funkčně :

Pohyb v zápěstí je umožněn 3 velkými klouby:

 1. distální radioulnární – pronace , supinace
 2. radiokarpální
 3. mediokarpální – oba zprostředkovávájí flekčně extenční hybnost a dukční pohyby

Rozsah pohybů

 • ulnární dukce 35°, radiální dukce l5° ( procesus styloideus blokuje větší radiální dukci )
 • volární flexi 65°, dorsálně 60°
 • kombinace flekčně – extensních a pronačně – supinačních pohybu označujeme jako cirkumdukce

Při radiální dukci dochází k mírné flexi prox. řady, při ulnární dukci ku extensi proximální řady, což je patrné především u scaphoidea , které se při ulnární dukci rozvine ( RTG dg fract. scaphoidea )

Při flexi se lunátum translokuje dorsálně a naopak.

Zápěstí jako funkční celek – funkčně blízko kulovému kloubu – střed caput ossis capitati

Poranění v oblasti zápěstí bývají nejč. následky násilné, forsírované hyperextense.

Nejčastější trauma v oblasti zápěstí mimo prosté distorse = fractura os scaphoideum a luxace ossis lunati.

Zlomeniny ostatních kostí zápěstí jsou velmi vzácné, mají lepší prognózu pro dobré cévní zásobení a menší mechanicko-funkční nároky.

Zpět na seznam příspěvků

Dále by Vás mohlo zajímat:

 • Sudeckův syndrom

  dříve též nazývaný algoneurodystro­fický syndrom Sudeckův syndrom je komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS). Může mu předcházet trauma dané oblasti, ale někdy může být též bezúrazový. …
 • Galeazziho fraktura

  Galeazziho fraktura je fraktura distálního radia a současně luxace hlavičky ulny v distálním radioulnárním kloubu. Etiopatogeneticky : násilná pronace předloktí pří pádu na nataženou ruku …
 • Operace karpálního tunelu

  Syndrom karpálního tunelu Projevy: Syndrom karpálního tunelu se projevuje bolestmi 2.- 4. prstu ruky, dále bolestí ve dlani, poruchou hybnosti svalů palcové strany a brněním, mravenčením až…
 • Anatomie zápěstí

  Zápěstí tvoří dvě řady kostí: proximálně: os scaphoideum, lunatum, triquetrum piosiforme distálně: os trapezium, trapezoideum, capitátum, hamatum Kloubní štěrbina mediocarpálního kloubu má…
 • Monteggiova zlomenina

  Monteggiova zlomenina je fractura distální či centrální části ulny a současně luxace hlavičky radia. Monteggiova zlomenina Klasifikace secundum Bado : I. typ: ventrální luxace hlavičky…