Přehled onemocnění stehna

Vrozené ortopedické vady

jsou takové, se kterými se dítě rodí, i když nejsou zjistitelné při porodu vývojovou kyčelní dysplázii zjišťujeme do 3. měsíce po narození, neurogenní pes eguinovarus až v 10. roce života úchylky můžeme rozdělovat ve smyslu + (hyperplázie) a ve smyslu – (aplazie, ageneze) příčiny jsou exogenní a endogenní, většinou jde o poruchu embryonálního vý­voje Etiologie: endogenní vedou k dědičným, primárním nebo také idiopatickým změnám změny na genech nebo chromozomech patří sem chondrodystrofie, kleidokraniální syndrom exogenní všechny příčiny, které…

Zlomeniny distálního femuru u dětí

Zlomeniny a epifyzeolýzy distálního femuru u dětí : I. suprakondylické metafyzární zlomeniny jsou poměrně vzácné, protože při velkém násilí, při kterém vznikají dochází spíše k separaci epifýzy Klasifikace: nedislokované / dislokované kompresivní typu vrbového proutku Terapie : u dislokovaných zlomenin je obtížná repozice a retence úlomků repozice se provádí ve flexi kolene: je- li uspokojivé postavení fragmentů a jsou- li stabilní, možno přiložit sádrovou spiku v semiflexi kolene u nestabilních fragmentů – sádrová spika v 90° flexi na 2–3 týdny, po té…

Zlomeniny distálního femuru

Etiologie: 2 skupiny : 1. old ladies fractures zlomeniny vysokého věku, v důsledku malého násilí ( nejč. po běžném pádě ) ve výrazně osteoporotickém terénu ( obtížné zajištění stability v porotickém terénu ) převážně extraartikulární 2. young men fractures důsledek high energy injuries – pády z výšky, dopravní nehody ( součást „dash boad injuries“ ) často součástí polytraumatismu či sdruženého poranění, převážně intraartikulární ( stabilní fixace tříštivých zlomenin je velmi náročná ) AO klasifikace typ A : extraartikulární zlomeniny A1 – jednoduché extraartikulární zlomeniny …

Poranění při autonehodách

Poranění při autonehodách o palubní desku se nazývají též dashboard injury. Příčiny Vzniká nárazem končetiny ohnuté v kolenním kloubu o palubní desku. Často je součástí polytraumatu a sdružených poranění s rozvojem automobilismu. Se vzrůstajícím násilím – high energy injury, se mění i charakter zlomenin, s častější formou tříštivou – komplexní. Epidemiologie: Postižení jsou nejčastěji mladší muži Nejčastější lokalizace poranění: zlomenina patelly zlomenina plata tibie poranění vazivového aparátu koleního kloubu zlomeniny distálního femuru ( vzácnější, mohou být jak …

Coxa vara adolescentium

syn. epifyzeolysis capitis femoris juvenilis non traumatica Coxa vara adolescentium je závažné ortopedické onemocnění v období akcelerace skeletálního růstu. Kvůli hormonálním dysbalancím dochází k oslabení růstové ploténky a dislokaci epifýzy femuru. Výskyt: Coxa vara adolescentium se vyskytuje nejčastěji u chlapců mezi l3-l6 lety. Chlapci jsou postiženi 2–5× častěji než dívky. U dívek se onemocnění manifestuje mezi ll.– l4. rokem. Při objevení menses končí riziko coxa vara adolescentium. Etiologie: Coxa vara adolescentium souvisí s endokrinními poruchami ( dystrophia…

Léčba sportovních úrazů přední části stehna

Při léčbě naraženin a natažení svalů přední částí stehna je možné užít následující schéma. Lehký stupeň Klinický obraz: často si nevybaví okamžik, kdy k úrazu došlo obvykle se potíže dostaví až po skončení sportovní aktivity či další den ráno mírné omezení rozsahu pohybu 5–20% citlivost na dotek minimální úbytek svalové síly Léčba ledovat, protahovat, bandáž na 1–2 dny poté obnovit plný rozsah pohybu a začít s posilováním – kolo, plavání, běhání měkké techniky a elektroterapie Střední stupeň Klinický obraz: často si pamatují okamžik, kdy se úraz stal, ale je…