Přehled onemocnění zápěstí a ruky

Monteggiova zlomenina

Monteggiova zlomenina je fractura distální či centrální části ulny a současně luxace hlavičky radia. Monteggiova zlomenina Klasifikace secundum Bado : I. typ: ventrální luxace hlavičky radia diafyzární zlomenina ulny v jakékoli úrovní s ventrální angulací ( hrot úhlu vpřed ) II. typ : dorsální luxace hlavičky radia zlomenina diafýzy ulny s dorzální angulací III. typ : radiální dislokace hlavičky radia zlomenina ulny v proximální metafýze IV. typ : – ventrální dislokace hlavičky radia zlomenina proximální třetiny radia …

Galeazziho fraktura

Galeazziho fraktura je fraktura distálního radia a současně luxace hlavičky ulny v distálním radioulnárním kloubu. Etiopatogeneticky : násilná pronace předloktí pří pádu na nataženou ruku rádius se axiálně dislokuje a event. i zkracuje, hlavička ulny se luxuje Terapie : nejprve osteosyntésa radia , po té se zreponuje hlavička ulny ( pokud je repozice a retence v normě, není nutná revize ani imobilizace ) v případě nedostatečné retence provádíme dočasnou transfixaci kloubu K drátem v supinaci na 3 –4 týdny může být porušen triangulární komplex má lepší prognosu…

Zlomeniny předloktí

Etiopatogenese : nejč. přímý mechanismus – dopravní úrazy, sportovní poranění ( obvykle se obě kosti se lámou přibližně ve stejné rovině ) často strojové pracovní poranění spojené s velkou devastací měkkých tkání a kominucí kostí nepřímo pádem na dlaň při extendované horní končetině Typické dislokace : šlacha bicepsu a supinatoru inzerují v horní třetině radia, pronátor teres ve střední třetině a pronator kvadratus v dolní třetině, proto : l. zlomenina v horní třetině : proximální úlomek radia je v supinaci a distální v pronaci 2. zlomeniny ve střední a distální…

Vrozené ortopedické vady

jsou takové, se kterými se dítě rodí, i když nejsou zjistitelné při porodu vývojovou kyčelní dysplázii zjišťujeme do 3. měsíce po narození, neurogenní pes eguinovarus až v 10. roce života úchylky můžeme rozdělovat ve smyslu + (hyperplázie) a ve smyslu – (aplazie, ageneze) příčiny jsou exogenní a endogenní, většinou jde o poruchu embryonálního vý­voje Etiologie: endogenní vedou k dědičným, primárním nebo také idiopatickým změnám změny na genech nebo chromozomech patří sem chondrodystrofie, kleidokraniální syndrom exogenní všechny příčiny, které…

Anatomie zápěstí

Zápěstí tvoří dvě řady kostí: proximálně: os scaphoideum, lunatum, triquetrum piosiforme distálně: os trapezium, trapezoideum, capitátum, hamatum Kloubní štěrbina mediocarpálního kloubu má tvar příčného S. Pouzdro je společné pro celý carpus, na rádiu se upíná na okrajích kloubních ploch, distálně od epifyzárních chrupavek, je zesílené vazivovými pruhy na dorsální i volární straně, pro stabilitu je důležitější volární komponenta tvaru obráceného V (komplexní lig. radiocarpale a ulnocarpale volare ) Ulna artikuluje pouze nepřímo prostřednictvím fibrokartilagi­nosního komplexu s…

Revmatické postižení rukou

Projevy Revmatoidní artritida se projevuje zmnožením synovie v kloubu, produkcí synoviální tekutiny, degenerací chrupavky a osteolýzou. Současně dochází k oslabení vazivového aparátu, svalové nerovnováze a vzniku deformit.  Klinický obraz: Mezi projevy onemocnění patří zánět a prosáknutí měkkých tkání v okolí kloubů, ale není zde typické zčervenání. Na dorzální straně ruky dochází k atrofii svalů a uvolnění vazů. Ruka je v zápěstí stočena ulnárním směrem. Mezi proximálními IP klouby vznikají deformity typu labutí šíje nebo knoflíkové dírky. Diagnostika: Správnou diagnozu stanovíme na…

Prevence artrózy

Mezi nejdůležitější prevenci artrózy patří vyvarovat se sedavému způsobu života a přiměřený každodenní pohyb a cvičení. Mezi nejvhodnější sportovní aktivity patří plavání a jízda na kole. Měli bychom si kontrolovat váhu a v případě nadváhy ji zredukovat. Dále bychom měli dodržovat jisté stravovací návyky – především konzumace bílého masa, potravy s vysokým obsahem vlákniny a dostatek ovoce a zeleniny. U některých typů artróz se nepodařilo zjistit příčinu a tudíž není známa ani prevence. U těch typů artróz, kde příču známe se snažíme včas zachytit, sledovat a léčit vrozené vady, onemocnění…

Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova kontraktura byla poprvé popsáne v r. 1831 baronem Guillaume Dupuytrenem. Patrně byl postižen i Ježíš Kristus (ruka kazatele – postihuje hlavně ulnární 2 prsty). Onemocnění je charakteristické tvorbou uzlů a ztluštěním dlaňové aponeurózy (je to vlastně úpon m. palmaris longus). Progrese vede k flexním kontrakturám prstů, nelze korigovat ani násilím. Lidově se tomu říká „zkracování šlach“, ale pozor ty jsou zcela v pořádku! V pozdějších fázích je ruka omezena ve funkci, hygieně … Klinický obraz typický, diagnóza nečiní obtíže dlaňový test – pacient není schopen přiložit dlaň…

Operace karpálního tunelu

V lokální anestezii 1% meso provedena podélná incize mediálně od. šlachy. m. palmaris longus. Nalezen začátek lig. carpi transversum. Podélné protětí ligamenta za pomocí sondy. Revize průběhu nervu. Revize rány. Sutura po vrstvách. Desinfekce. Sterilní krytí. Převaz zítra na ortop. ambulanci. Stehy možno ex 10–12 pooperační den.

Operace lupavého prstu

též trigger finger, stenozující tendovaginitis Příznaky Nejčastějším příznakem jsou bolesti v oblasti baze prstu, popřípadě přítomnost lupavého fenoménu. To znamená, že při plném skrčení a natažení prstu cítí pacient bolestivé přeskočení, popř. není schopný prst narovnat vůbec a musí si dopomoci druhou rukou. Lupavý fenomén je způsobený zduřením poutka A1, skrz které vede právě šlacha flexoru (ohýbače) prstu. Operace lupavého prstu Vlastní operační výkon spočívá v protětí poutka A1. Cvičení po operaci Anestezie Výkon se provádí v lokální anestezii, to znamená, že do oblasti…

Léčba artrózy

Prevence Artróze je třeba předcházet, důležitá je proto prevence . Pokud se artróza již objeví, je třeba ji léčit. Léčba Léčba artrózy závisí na stádiu onemocnění, věku pacienta a toleranci k medikamentózní, event. jiné léčbě Mezi fyzikální způsob léčby patří vodoléčba, masáže, léčba teplem nebo chladem, elektrickým proudem, ultrazvukem, magnetoterapií a RTG terapií. Užíváme léky tlumící bolesti (analgetika) a léky proti zánětu (antiflogistika – Ibuprofen, Diclofenac Duo, Uno). Mezi nejčastěji užívané léky patří takzvaná nesteroidní antiflogistika (NSPZL), která mají navíc účinek…

Zranění typická pro volejbal

Ačkoliv je volejbal bezkontaktní sport, dochází při něm často ke specifickým zraněním. Nejčastěji postiženími hráči jsou blokaři a smečaři. Ke kontaktu dochází většinou na síti, kde při doskoku může dojít k došlápnutí na nohu soupeře. Doskok na čáru pod sítí není porušením pravidel. Nelze proto dávat hráčům za vinu, že jsou kontakty pod sítí poměrně častou záležitostí. Mezi zranění** „na hřišti“ patří podvrtnutí kotníků a naražení prstů. Pohmožděniny a zlomeniny těchto oblastí jsou také časté. Méně časté jsou úrazy obličeje a to buď nárazem míče nebo kontaktem s končetinami spoluhráče.…

Zranění typická pro volejbal

Ačkoliv je volejbal bezkontaktní sport, dochází při něm často ke specifickým zraněním. Nejčastěji postiženími hráči jsou blokaři a smečaři. Ke kontaktu dochází většinou na síti, kde při doskoku může dojít k došlápnutí na nohu soupeře. Doskok na čáru pod sítí není porušením pravidel. Nelze proto dávat hráčům za vinu, že jsou kontakty pod sítí poměrně častou záležitostí. Mezi zranění** „na hřišti“ patří podvrtnutí kotníků a naražení prstů. Pohmožděniny a zlomeniny těchto oblastí jsou také časté. Méně časté jsou úrazy obličeje a to buď nárazem míče nebo kontaktem s končetinami spoluhráče.…

Sudeckův syndrom

dříve též nazývaný algoneurodystro­fický syndrom Sudeckův syndrom je komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS). Může mu předcházet trauma dané oblasti, ale někdy může být též bezúrazový. Klinické projevy: bolest (! někdy paradoxní typy bolestí – „vystřižené části kalhot, protože se otírají o kůži nad čéškou“ ) změny barvy kůže zarudnutí a teploty dané oblasti nebo naopak** chlad a studený pot** otok Rizikové faktory: častěji u žen (obzvláště po menopauze) zlomenina distálního předloktí podvrtnutí kotníku nebo nitrokloubní zlomenina zvýšená bolestivost v…

Sudeckův syndrom

dříve též nazývaný algoneurodystro­fický syndrom Sudeckův syndrom je komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS). Může mu předcházet trauma dané oblasti, ale někdy může být též bezúrazový. Klinické projevy: bolest (! někdy paradoxní typy bolestí – „vystřižené části kalhot, protože se otírají o kůži nad čéškou“ ) změny barvy kůže zarudnutí a teploty dané oblasti nebo naopak** chlad a studený pot** otok Rizikové faktory: častěji u žen (obzvláště po menopauze) zlomenina distálního předloktí podvrtnutí kotníku nebo nitrokloubní zlomenina zvýšená bolestivost v…

Operace karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu Projevy: Syndrom karpálního tunelu se projevuje bolestmi 2.- 4. prstu ruky, dále bolestí ve dlani, poruchou hybnosti svalů palcové strany a brněním, mravenčením až pálením prstů. Často se člověk večer budí s pocitem brnění prstů a musí je protřepat, aby bolest odezněla. Při delším trvání onemocnění se objevují potíže i ve dne. Zhoršují se při zdvyhnutí končetiny. Všechny tyto projevy jsou způsobeny kompresí nervus medianus v tzv. „karpálním tunelu“. U koho se vyskytuje: Nejčastější je výskyt u žen mezi 50–60. rokem. Častěji postihuje dominantní ruku. Příčiny:…

Operace karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu Projevy: Syndrom karpálního tunelu se projevuje bolestmi 2.- 4. prstu ruky, dále bolestí ve dlani, poruchou hybnosti svalů palcové strany a brněním, mravenčením až pálením prstů. Často se člověk večer budí s pocitem brnění prstů a musí je protřepat, aby bolest odezněla. Při delším trvání onemocnění se objevují potíže i ve dne. Zhoršují se při zdvyhnutí končetiny. Všechny tyto projevy jsou způsobeny kompresí nervus medianus v tzv. „karpálním tunelu“. U koho se vyskytuje: Nejčastější je výskyt u žen mezi 50–60. rokem. Častěji postihuje dominantní ruku. Příčiny:…