Přehled onemocnění předloktí

Monteggiova zlomenina

Monteggiova zlomenina je fractura distální či centrální části ulny a současně luxace hlavičky radia. Monteggiova zlomenina Klasifikace secundum Bado : I. typ: ventrální luxace hlavičky radia diafyzární zlomenina ulny v jakékoli úrovní s ventrální angulací ( hrot úhlu vpřed ) II. typ : dorsální luxace hlavičky radia zlomenina diafýzy ulny s dorzální angulací III. typ : radiální dislokace hlavičky radia zlomenina ulny v proximální metafýze IV. typ : – ventrální dislokace hlavičky radia zlomenina proximální třetiny radia …

Galeazziho fraktura

Galeazziho fraktura je fraktura distálního radia a současně luxace hlavičky ulny v distálním radioulnárním kloubu. Etiopatogeneticky : násilná pronace předloktí pří pádu na nataženou ruku rádius se axiálně dislokuje a event. i zkracuje, hlavička ulny se luxuje Terapie : nejprve osteosyntésa radia , po té se zreponuje hlavička ulny ( pokud je repozice a retence v normě, není nutná revize ani imobilizace ) v případě nedostatečné retence provádíme dočasnou transfixaci kloubu K drátem v supinaci na 3 –4 týdny může být porušen triangulární komplex má lepší prognosu…

Zlomeniny předloktí

Etiopatogenese : nejč. přímý mechanismus – dopravní úrazy, sportovní poranění ( obvykle se obě kosti se lámou přibližně ve stejné rovině ) často strojové pracovní poranění spojené s velkou devastací měkkých tkání a kominucí kostí nepřímo pádem na dlaň při extendované horní končetině Typické dislokace : šlacha bicepsu a supinatoru inzerují v horní třetině radia, pronátor teres ve střední třetině a pronator kvadratus v dolní třetině, proto : l. zlomenina v horní třetině : proximální úlomek radia je v supinaci a distální v pronaci 2. zlomeniny ve střední a distální…

Vrozené ortopedické vady

jsou takové, se kterými se dítě rodí, i když nejsou zjistitelné při porodu vývojovou kyčelní dysplázii zjišťujeme do 3. měsíce po narození, neurogenní pes eguinovarus až v 10. roce života úchylky můžeme rozdělovat ve smyslu + (hyperplázie) a ve smyslu – (aplazie, ageneze) příčiny jsou exogenní a endogenní, většinou jde o poruchu embryonálního vý­voje Etiologie: endogenní vedou k dědičným, primárním nebo také idiopatickým změnám změny na genech nebo chromozomech patří sem chondrodystrofie, kleidokraniální syndrom exogenní všechny příčiny, které…

Zranění typická pro volejbal

Ačkoliv je volejbal bezkontaktní sport, dochází při něm často ke specifickým zraněním. Nejčastěji postiženími hráči jsou blokaři a smečaři. Ke kontaktu dochází většinou na síti, kde při doskoku může dojít k došlápnutí na nohu soupeře. Doskok na čáru pod sítí není porušením pravidel. Nelze proto dávat hráčům za vinu, že jsou kontakty pod sítí poměrně častou záležitostí. Mezi zranění** „na hřišti“ patří podvrtnutí kotníků a naražení prstů. Pohmožděniny a zlomeniny těchto oblastí jsou také časté. Méně časté jsou úrazy obličeje a to buď nárazem míče nebo kontaktem s končetinami spoluhráče.…

Sudeckův syndrom

dříve též nazývaný algoneurodystro­fický syndrom Sudeckův syndrom je komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS). Může mu předcházet trauma dané oblasti, ale někdy může být též bezúrazový. Klinické projevy: bolest (! někdy paradoxní typy bolestí – „vystřižené části kalhot, protože se otírají o kůži nad čéškou“ ) změny barvy kůže zarudnutí a teploty dané oblasti nebo naopak** chlad a studený pot** otok Rizikové faktory: častěji u žen (obzvláště po menopauze) zlomenina distálního předloktí podvrtnutí kotníku nebo nitrokloubní zlomenina zvýšená bolestivost v…